Условия за ползване

 

I. Общи условия

 

Уебсайтът www.slowcooker.bg е интернет магазин, в който се предлагат продукти, внасяни и разпространявани от фирма „Оптония” ЕООД. Уебсайтът предоставя информация, дава възможност за онлайн поръчка, закупуване и доставка на предлаганите продукти. Настоящите общи условия информират потребителите за правата, ограниченията и отговорностите им при използване на информацията и услугите в интернет магазина. Всеки потребител, работещ с уебсайта е обвързан с правилата на настоящите общи условия от момента на влизане в уебсайта до напускането му. „Оптония” ЕООД си запазва правото да извършва промени в данните и условията без предварително анонсиране.

II. Поръчка и покупка


Поръчка може да се извърши от секциите в уебсайта, където има публикувани оферти и описания. Офертите съдържат описание на продукта, името на производителя, снимка и цена. Посочената цена е за 1 брой в лева с начислено ДДС. В цената на продукта не е включена цена за доставка и разходи по плащане, ако има такива. При поръчка, потребителят посочва основните данни според дадените в уебсайта опции. Следните данни са задължителни: име, адрес, телефон и e-mail. Непопълването на полетата за обратна връзка или предоставянето на грешна, невярна или неточна информация не обвързва фирмата със задължението за изпълнение на поръчката и доставка. Извършването на покупка става като се изпише желаната бройка в полето за бройка и се кликне върху бутона с надпис "Добави в количката".  Желаният брой може да бъде коригиран на по-късен етап преди финализиране на поръчката, или при преглед на съдържанието на количката от менюто в дясно под надписа "Количка", "Виж и Купи". След промяна в бройката задължително трябва да се натисне бутона Обновяване. При кликване върху бутона "Поръчка" следва попълване на данни в няколко стъпки - адрес и информация за контакт, метод на плащане и доставка. След въвеждането на всички данни за доставката, потребителят прави още веднъж преглед на поръчката и я изпраща като натисне бутон с надпис "Поръчай".  Потребителят се ангажира, че комуникацията по електронен път удовлетворява неговите изисквания спрямо закона и той я приема равнозначна на информацията, предавана на хартиен носител или устно по телефона. Чрез натискане на бутона "Поръчай", потребителят извършва действие, което представлява волеизявление, обвързващо го със силата на договор - него (потребителят) и „Оптония” ЕООД, съответно на описаните в настоящия документ условия и правилата на Закона за защита на потребителите и правилата за търговия (ЗЗППТ). Условията за доставка на стоките са указани в уебсайта.

III. Условия за доставка


Доставката се извършва от куриерска фирма, наета от "Оптония” ЕООД  до адрес, посочен от потребителя. Потребителят е задължен да осигури достъп и контактно лице, което да приеме и да заплати поръчаните продукти. Ако клиентът (или упълномощено от него лице) не бъде намерен в уговореното време за доставка и не може да се установи връзка с него по телефона в момента на доставка, пратката се връща в офиса на куриера до поискване от потребителя. Ако потребителят е наел друго лице, което да приеме пратката от негово име, то той (потребителят, извършил първоначално поръчката) няма право на възражения относно доставката и връщане на пратката.
Разходите за доставка се поемат от потребителя и се указват в явен вид преди да бъде завършена поръчката, на екран
"Количка", освен ако не е указано друго.

"Оптония" ЕООД може от време на врме да извършва доставка за своя сметка или да включва доставката като част от цената на продукта. В такива случаи това ще е указано ясно по време на избор на продукт и поръчка. 


IV. Отказ на доставка

 

Потребителят може да откаже поръчани и доставени продукти в следните случаи:

 

 • а) видимо несъответствие на доставения продукт с поръчания, което може да се установи с обикновен преглед на продукта;
 • б) стоката е претърпяла дефект по време на транспортирането;
 • в) цената при доставка не отговаря на предварително договорената цена;
 • г) не е спазен срока на доставката

Гореописаните рекламации важат към момента на получаване на поръчката. Пратките се изпращат обратно по куриер като цената на куриерската услуга е за сметка на „Оптония” ЕООД. Извън изброените по-горе случаи, както и извън условията на чл.55 (ал.1) от ЗЗППТ, клиентът няма право да откаже да заплати и да върне доставена пратка. Ако желае да го стори поема разходите за транспорт и няма право на възстановяване на заплатената сума. Когато стоката е подменена при доставката и това е невъзможно да се установи в момента на доставка, стоката се подменя, след като е извършен оглед да се установи несъответствието, без потребителят да заплаща допълнителни разходи. При скрит дефект на продукта са в сила гаранционните условия, описани в гаранционната карта. По силата на член 55(ал.1) от ЗЗППТ потребителят може да упражни правата си в 14 дневен срок, в случай, че е съхранил продукта във вида, в който го е получил, без да бъде ползван.

V. Връщане и замяна на стоката


В срок от 14 дни след получаване на стоката, клиентът има право да я върне или замени, като са спазени следните условия:

 • а. Запазен добър търговски вид (стоката не е употребявана);
 • б. Не са налице повреди, причинени от неправилна употреба;
 • в. Запазена оригинална опаковка, консумативи (неразпечатени) и аксесоари, в случай, че е имало включени такива;
 • г. Транспортните разходи за връщане на стока са за наша сметка в случаите, когато е налице условие от изброените в Отказ на доставка. В останалите случаи клиентът заплаща разходите по връщането на стоката. Молим да изпращате пратките, които връщате с икономичната услуга на Спииди или Еконт до: склад Виапост, ул. Хубавка 10, гр. София 1111, за сметка на „Оптония” ЕООД. С оглед спазването на чл.53 от ЗЗП, плащанията на стоки към www.slowcooker.bg са неавансови, а преди изтичане на 14-дневния срок, в който може да се откажете от сключения договор (поръчката), платената от Вас сума се приема като задатък (съобразен с чл.93 от ЗЗД). Всички цени споменати по-горе са с ДДС.


VI. Ограничения


Потребителите на уебсайта нямат право да извършват действия, които нарушават общоустановени правила на общуване и комуникация, да извършват злонамерени  действия, разпространяване на вируси и др., нарушаващи или увреждащи права или интереси на трети лица. Нямат право злоумишлено да извършват поръчки от името на друго лице без неговото съгласие. Потребителите могат да се възползват свободно от ресурсите на уебсайта с изключение на ограниченията, описани в настоящите общи условия и други общовалидни ограничения. Потребителите нямат право да разпространяват чрез уебсайта порнографски материали, снимки или други материали,  обект на чуждо авторско право, схеми, знакове и др., обект на чужда интелектуална собственост, призиви за насилствена промяна на гражданския и обществен ред, неправомерно придобита информация или такава, която накърнява имуществени или неимуществени права или интереси на трети лица.

VII. Права и задължения съгласно закона за защита на потребителите


Съгласно ЗЗП Доставчикът e длъжeн да предостави свободно следната информация:

 

 • а. Името и адреса си: „Оптония” ЕООД, град София, София, Младост 3, бл. 326, вх.А, ет. 9, ап. 33,  ЕИК 200016152;
 • б. Основните характеристики на продуктите са изписани подробно в страницата за тяхното представяне в интернет сайта.
 • в. Цената на продуктите е изписана на страниците за представяне на съответния продукт като тя е с включен ДДС.
 • г. Стойността на транспортните разходи за доставка, които не са включени в цената на продуктите са указани в страницата "Метод на плащане/ доставка" в стъпките преди завършване на поръчката;
 • д. Доставчикът не налага никаква допълнителна стойност при използването на представените средства за комуникация с потребителите;
 • е. Начините за доставка са описани подробно в страницата "Метод на плащане/ доставка" от последователните стъпки при поръчка;
 • ж. Плащането на стоките е съобразено с чл. 93 ал. 1 на Закона за задълженията и договорите (ЗЗД), за което се получава съответния документ.


VIII. Отговорности


В разделите от сайта, определени за покупка на продукти от потребителя се изисква да подаде определена информация. Тя е нужна в процеса на обработка на поръчката на потребителя. Интернет магазинът www.slowcooker.bg няма да използва тази информация по други начини като с това гарантира спазването на конфиденциалността й.
„Оптония” ЕООД не носи отговорност за възможни инцидентни пропуски, свързани с актуалността на информацията, предоставена на уебсайта; не носи отговорност за последиците, в т.ч. евентуални вреди, породени от или свързани по какъвто и да е начин с достъпа или използването на този уебсайт; не носи отговорност за ненакърнимостта на информацията в уебсайта от компютърни вируси или други заплахи. Изложената в уебсайта информация е в съответствие с действащото законодателство, ползването й от страна на потребителите е доброволно и по тяхна инициатива.
„Оптония” ЕООД не носи отговорност за пълнотата, валидността и същността на информацията, съдържащата се в сайтовете, към които има препратки (линкове, хипервръзки). „Оптония” ЕООД не носи отговорност за евентуално причинени вреди на потребителя при ползването на услугите в уебсайта. „Оптония” ЕООД не гарантира безпроблемен и непрекъснат достъп до www.slowcooker.bg. „Оптония” ЕООД не носи отговорност за внезапно изчерпване на складовите наличности. „Оптония” ЕООД не носи отговорност за неточности в информацията за стоката, подадена от производителя. „Оптония” ЕООД не носи отговорност за забавяне или неизпълнение на задълженията си по причини извън контрола на фирмата. „Оптония” ЕООД се задължава да спазва договореностите с потребителя с дължимото внимание и грижа.