Политика за личните данни

В разделите от сайта, определени за покупка на продукти от потребителя се изисква предоставянето на лични данни. Тази информация е необходима в процеса на обработка на поръчката на потребителя. Интернет магазинът www.slowcooker.bg гарантира, че няма да използва тази информация по други начини, несвързани с предназаначението на сайта, описано в "Условия за ползване", и по този начин гарантира спазването на конфиденцианалността й.